Servizos de control horario, Peixe Software


Quen somos

Non hai como porlle cara a un interlocutor, para iniciar unha relación de confianza. Clave para establecer procesos de negocio nos que gañen todos, y cos que se disfrute traballando. Un servizo de calidade pasa por un trato persoal, e nesta línea, estos somos nos.

Peixe Software

A nosa empresa

PeiXe Software nace no ano 2007. Perseguimos a realización de proxectos tecnolóxicos de alta calidade en compoentes y servizos asociados, mediante equipos humanos fortemente motivados organizados nun entorno empresarial orientado à creatividade e a mellora contínua.

Na actualidade dispomos de centros de traballo en Galicia y Cataluña, dende os que se presta servizo a clientes públicos e privados en todo o mundo.

Obxectivo

O noso obxectivo é a mellora continua mediante a escoita activa da opinión y necesidades dos nosos clientes. O que nos aporta fidelidade nas nosas relacións, e ventaxa competitiva para asumir o liderazgo do mercado.

Os nosos equipos técnicos proveen solucións creativas para calquera cliente en calquera parte do mundo, susceptibles de xerar valor engadido as súas ofertas o procesos de negocio.

O noso equipo